De Gedragscode

Print Friendly, PDF & Email

De Private Bankers Association – Belgium (PBA-B) wil de hoogste professionele en ethische normen op het vlak van advies en van globale vermogensplanning in België hanteren. Daartoe verzoekt de PBA-B al haar leden deze normen te onderschrijven. De dagelijkse toepassing van deze waarden zal de aanvaarding en waardering bevorderen van de diverse betrokken partijen, met name de cliënten, het publiek en de sector van de financiële dienstverlening.
Onderstaande gedragscode werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 9 oktober 2002.

Principes

Integriteit

Elk lid zal bij de aanbieding van de professionele diensten integriteit hoog in het vaandel voeren.
Aanverwante of onderliggende waarden: eerlijkheid, openheid, waardigheid en duidelijkheid.

Objectiviteit en oprechtheid

Elk lid zal objectief blijven en zal professionele diensten verlenen op een manier die oprecht en redelijk is voor alle betrokkenen ; elk lid zal daarenboven belangenconflicten bij deze dienstverlening openbaar maken.
Aanverwante of onderliggende waarden: intellectuele eerlijkheid en onpartijdigheid.

Vertrouwelijkheid

Een lid zal geen cliëntinformatie onthullen behoudens krachtens vigerende wetten en reglementeringen.

Professionalisme, bekwaamheid en zorgvuldigheid

Elk lid zal zijn zakelijke activiteit zodanig uitvoeren dat deze het beroep eer en waardigheid opleveren. Elk lid zal bij de dienstverlening aan de cliënten de nodige kennis, vaardigheden en zorgvuldigheid aan de dag leggen.
Aanverwante of onderliggende waarden: waardigheid, beleefdheid, snelle, zorgvuldige en grondige dienstverlening.

Compliance

Elk lid zal alle vigerende wetten en reglementeringen toepassen.

Bekendmaking

Elk lid zal alle betrokken partijen van het bestaan van deze gedragscode op de hoogte brengen en hen ertoe aanzetten deze te onderschrijven.

Copyright 2018 - PBA-B - +32 (0)2-507 68 65 - Email - Cookies

Print Friendly, PDF & Email

We gebruiken cookies om uw bezoek aan onze website nog aangenamer te maken.

Door onze website te bezoeken, aanvaardt u onze cookies. U kunt natuurlijk altijd de instellingen voor de cookies wijzigen.