Your browser doesn't support Scripts

Doelgroep

Print Friendly, PDF & Email

De opleiding is bestemd voor de Private Bankers – relatiebeheerders van zeer vermogende cliënten, m.a.w. cliënten die een patrimonium hebben van minimaal een miljoen euro of die over verschillende inkomensbronnen van meer dan honderdduizend euro per jaar vóór belasting beschikken.

De deelnemers hebben bij voorkeur een universitaire opleiding; zij hebben reeds 3 à 5 jaar ervaring in de banksector of in financiële dienstverlening. Zij hebben een basiskennis van burgerlijk recht, handelsrecht en personenbelasting, en een goede kennis van de financiële markten en de beleggingen; zij wensen hun kennis inzake patrimoniumbeheer uit te breiden of herop te frissen.

Copyright 2012 - PBA-B vzw

Website by Globule Bleu