Praktische aspecten

Print Friendly, PDF & Email

Taal

De cyclus wordt in het Nederlands gegeven; een gelijkaardige cyclus wordt parallel in het Frans gegeven.

Duur van de opleiding

De opleiding omvat 20 lesdagen vanaf begin september tot eind maart ; de eindtesten gaan door op het einde van de daaropvolgende maand. De opleiding gaat normaal gezien steeds door op dinsdag.

Plaats

Febelfin Academy vzw
Aarlenstraat 80 – 2de verd., 1040 Brussel
(makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer: trein, metro: Maelbeek)

Aanwezigheid tijdens de cursussen

Elke deelnemer tekent bij elke cursus een aanwezigheidslijst. De inschrijving is nominatief en persoonlijk; enkel volledige vervangingen zijn toegelaten tot uiterlijk de eerste lesdag. Indien de deelnemer op meer dan een vierde van de opleidingsdagen afwezig blijft, mag hij niet aan de eindtesten deelnemen.Inschrijvingsgelden worden in geen geval terugbetaald.

Evaluatie van de cursussen

Elke cursus wordt door de deelnemers aan de hand van het evaluatieformulier geëvalueerd. Een synthese van deze evaluaties wordt naar het Coördinatiecomité doorgestuurd.

Modulaire tests

De deelnemers kunnen hun kennis over de tijdens de cursussen aan bod gekomen onderwerpen testen aan de hand van meerkeuzevragen (MKV).
De verbeterde vragenlijsten zal hen individueel ten laatste veertien dagen na hun inzending worden toegestuurd. De resultaten worden niet openbaar bekendgemaakt.

Eindtesten

Aan het einde van de cyclus worden eindtesten georganiseerd voor het behalen van het getuigschrift. Deze testen omvatten eerst een meerkeuzevragen test gevolgd door een mondelinge test.

Meerkeuzevragen test

De meerkeuzevragen test (MKV) omvat 50 vragen; deze vragen toetsen de basiskennis die elke private banker geacht wordt te kennen na het volgen van de cursus, maw. vragen die in de dagdagelijkse praktijk van de privat banker regelmatig voorkomen. De test wordt aan de hand van een elektronische vragenlijst op PC afgelegd. Voor elke vraag worden 4 antwoorden voorgesteld waarvan slechts één correct is. Zowel de vragen als de antwoorden worden bij elke deelnemer in willekeurige volgorde afgebeeld. Voor elk correct antwoord wordt één punt toegekend, voor foute antwoorden worden geen punten toegekend noch afgetrokken. De test dient afgelegd te worden zonder enige didactisch materiaal of andere documentatie, of papieren. Voor het beantwoorden aan de test beschikken de deelnemers over 2 uur. Eens de vraag beantwoord, is het niet mogelijk terug te keren op de beantwoorde vragen.
Voor het slagen aan de MKV test dient de deelnemer minimaal 60% correcte antwoorden te behalen. De resultaten worden meegedeeld na hun validatie door de Jury. Het detail van de resultaten van elke deelnemer worden niet meegedeeld.

Mondelinge test

De deelnemers dienen een praktijk casus te behandelen. Deze casus wordt per lot getrokken uit een reeks casussen. De casussen betreffen situaties waar een private banker in zijn dagdagelijkse praktijk mee geconfronteerd kan worden; de omschrijving van elke casus is maximaal één blad lang. De deelnemers dienen de omschreven patrimoniale situatie kritisch te analyseren en hierop mogelijke aanbevelingen te uiten; hiervoor beschikken de deelnemers over maximaal 60 minuten en minimaal 30 minuten tijd waarna ze hun bevinding aan de Jury voorstellen. Voor de analyse van de casus mogen de deelnemers beroep doen op het didactisch materiaal van het opleidingsprogramma dat ter beschikking zal staan alsook op eigen documentatie dat meegenomen mag worden.
De Jury is samengesteld uit de Head van Wealth Structuring of hun medewerkers, telkens van andere instellingen dan dat van de ondervraagde deelnemer. De Jury toetst de technische kennis van de deelnemer over de casus alsook over de leerstof die van toepassing is als Private Banker; dit duurt ongeveer een half uur. De evaluatie van elke deelnemer gebeurt door de Jury in consensus. Voor het slagen van de eindtest dient de deelnemer ‘voldoende’ te behalen.

Herkansing

Deelnemers die aan de eindtesten niet voldeden, kunnen deelnemen aan de eindtesten van het daaropvolgend academiejaar. Om het certificaat te behalen moeten de deelnemers beide testen van het daaropvolgend academiejaar met succes afleggen.
Mits betaling van 200 EUR* kunnen deze deelnemers ook:

  • aanwezig zijn op drie opleidingsdagen van het nieuwe academiejaar naar keuze,
  • kopie krijgen van het didactisch materiaal dat tijdens het nieuwe academiejaar wordt uitgedeeld,
  • de uitdiepings-MKV ontvangen die na de modules worden verzonden, deze beantwoorden en de correcties ontvangen.

(* BTW niet van toepassing)

Contact

Febelfin Academy vzw
Departement Opleiding
Tel : (+32) 02 507 68 65
E-mail : Bart.Corthouts@febelfin-academy.be

Copyright 2018 - PBA-B - +32 (0)2-507 68 65 - Email - Cookies

Print Friendly, PDF & Email

We gebruiken cookies om uw bezoek aan onze website nog aangenamer te maken.

Door onze website te bezoeken, aanvaardt u onze cookies. U kunt natuurlijk altijd de instellingen voor de cookies wijzigen.