De vereniging

Print Friendly, PDF & Email

De vereniging streeft geen winst na en heeft tot doel elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks gericht is op:

  • het groeperen van financiële instellingen die actief zijn private banking en hun medewerkers private bankers, en het organiseren van het beroep van private bankers;
  • het waarborgen van bekwaamheid en professionalisme van de leden die actief zijn als private banker door het bevorderen van beroepsstandaarden, van praktijken, van normen van beroepsethiek en -deontologie overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen;
  • het promoten van de bekendheid en de erkenning van het statuut en het metier van private banker;
  • het ontwikkelen van een opleidingscyclus van het postuniversitaire type aangepast aan het métier van private banker;
  • het vervullen van een rol van vertegenwoordigingsorgaan op nationaal en internationaal vlak.

Copyright 2018 - PBA-B - +32 (0)2-507 68 65 - Email - Cookies