Patrimonial approach for private bankers

Print Friendly, PDF & Email

Het opleidingsprogramma ‘Patrimonial approach for private bankers’ is het resultaat van de samenwerking tussen de banken lid van de vzw Private Bankers Association – Belgium (PBA-B) en Febelfin Academy met het oog op het verbeteren van de beroepsbekwaamheden van de private bankers. Het programma geniet van meer dan 20 jaar lange ervaring en jaarlijkse aanpassingen om aan de behoeften van de deelnemers te beantwoorden.


Doelgroep


De opleiding is bestemd voor private bankers (m.a.w. de relatiebeheerders van vermogende cliënten van het private banking type) die een samenwerkingsverband hebben met een effectief lid van de PBA-B.
De deelnemers hebben bij voorkeur reeds 3 à 5 jaar ervaring in de banksector of in de financiële dienstverlening en hebben regelmatige commerciële contacten met cliënten van het private banking type.
De deelnemers hebben bij voorkeur reeds een elementaire kennis van het burgerlijk recht, het handelsrecht en de personenbelasting.
De deelnemers wensen de aangepaste reflexen te ontwikkelen om een gesprek inzake globaal patrimoniumbeheer te kunnen voeren met cliënten van het private banking type.

Doelstellingen


De opleidingscyclus vormt een samenhangend geheel van de domeinen waarvan de private banker de basisprincipes moet beheersen met uitzondering van de economisch-financiële behandeling van beleggings-instrumenten.

Aan het einde van de opleiding moet de deelnemer :

  • de doelstellingen, behoeften en prioriteiten van de cliënt kunnen identificeren door tijdens het gesprek een inventaris op te maken;
  • de verschillende componenten van het patrimonium aan de klant kunnne toelichten aan de hand van algemene of specifieke informatie;
  • kunnen meewerken aan de uitvoering van de patrimoniale of successieplanning waar de klant voor gekozen heeft.

De opleiding gebeurt onder klassikale vorm met aanwezigheid van lesgevers en deelnemers. Slides en syllabus zijn voorzien als didactisch materiaal.

DUUR 15 lesdagen
DATA van maandag 18 december 2023 tot einde april 2024
PRIJS* 3.950 EUR
PLAATS Febelfin Academy vzw
Koning Albert II laan 19
1210 Brussel
CONTACT Febelfin Academy vzw
+32 (2) 5076962
E-mail: perrine.lowette@febelfin-academy.be

* Prijs : Prestatie van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Praktische aspecten en algemene voorwaarden


Inschrijvingen
De kandidaat deelnemers moeten hun aanvraag indienen dmv. het speciaal inschrijvingsformulier; deze is te verkrijgen bij Febelfin Academy.
De Raad van Bestuur van PBA-B alleen is bevoegd om de kandidaten goed te keuren. De inschrijvingen worden ten laatste één maand voor de eerste lesdag bevestigd door Febelfin Academy. Bij annulatie van een inschrijving binnen de 2 weken voor de start van het programma is 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

Aantal deelnemers
Om de interactie tussen de deelnemers te bevorderen wordt hun aantal beperkt tot 24 personen.

Aanwezigheid tijdens de cursussen
De deelnemers tekenen bij elke lesdag een aanwezigheidslijst. De inschrijving is nominatief en persoonlijk; enkel volledige vervangingen zijn toegelaten tot uiterlijk op de eerste opleidingsdag.
Bij afwezigheid op meer dan 1/4de van de lesdagen mag de deelnemer niet aan de finale vaardigheidstest deelnemen.
Inschrijvingsgelden worden in geen geval terugbetaald.

Gebruik GSM
Het gebruik van elektronische communicatiemiddelen is mogelijk tijdens de pauzes maar verboden tijdens de cursussen. De deelnemer die dit verbod overtreedt zal door de lesgever uitgesloten worden.

Continue bijscholing
De opleiding wordt erkend in het kader van de regelmatige bijscholing bank- en verzekeringsbemiddeling (onder accreditatienummer – bank: 600 013 – verzekering: 700 010). Bij deelname aan het volledig programma zal de Febelfin Academy een attest ‘continue bijscholing’ toekennen voor 51 punten bankbemiddeling en 37,5 punten verzekeringsbemiddeling.

Evaluatie van de cursussen
Elke cursus wordt door de deelnemers aan de hand van het evaluatieformulier geëvalueerd. Een synthese van deze evaluaties wordt naar de secretaris van de examencommissie gestuurd.

Finale vaardigheidstest
Aan het einde van de cyclus wordt een finale vaardigheidstest georganiseerd; deze omvat eerst een meerkeuzevragentest; bij voldoening hieraan, geven de deelnemers een mondelinge toelichting van een praktijkgeval voor de jury.
De deelnemers die met voldoening beide testen afgelegd hebben, ontvangen een getuigschrift.

Herkansing
Deelnemers die aan de eindtesten niet voldeden, kunnen aan een 2de eindtest deelnemen in de loop van het daaropvolgend academiejaar .
Mits betaling van 450 EUR* kunnen de deelnemers ook:

  • aanwezig zijn op vier opleidingsdagen van het programma naar keuze;
  • een exemplaar krijgen van het didactisch materiaal dat tijdens het nieuw academiejaar wordt uitgedeeld;

Copyright 2018 - PBA-B - +32 (0)2-507 68 65 - Email - Cookies